Skribentarkiv: admin

Är Ackman på krigsstigen igen?

Bill Ackman, en av världens mest kända hedgefond-förvaltare, har haft det tufft de senaste åren. Pershing Square Capital, hans fond, har lidit stora förluster. I dagsläget förvaltar han hälften av det kapital han förvaltade år 2015, 8 miljarder dollar. Detta lågvattenmärke har bestått under tre år, men nu ser det ut som om Ackman kan få vind i seglen igen. Pershing Square är upp 20% på börsen sedan årslägsta i mars, och hans egna fond är upp 10,4% i år. Om man tror att investeraren har någonting kvar att ge så ser det ut som ett bra tillfälle att lägga in lite pengar. 

Fokuserad investerare

Ackman är vad som kallas en aktivist. Han köper ofta aktier med målet att gå in i bolaget och försöka förbättra det genom att jobba med management. Detta är motsatsen till vad en passiv investerare gör. Dessa personer arbetar endast med att hitta ”rätt” aktie. Han är också en väldigt fokuserad investerare, som sitter på endast 10 positioner. Dessa leds av Automatic Data Processing, ADP, vars VD gärna berättar att Ackman blev ”whooped” i en proxykamp förra året. Ackman ville att bolagets investerare skulle rösta in honom och en av hans anställda i styrelsen, men misslyckades.

Förutom denna position innehar Ackman också Restaurant Brands International samt Chipotle Mexican Grill. På senare tid har han tagit positioner i United Technologies och Lowe’s.

Möjlighet att tjäna pengar

Ackman har en del av sitt bolag noterat i Amsterdam, där aktien handlas 22% under det underliggande nettovärdet. Om man tror på Ackman kan det vara en bra idé att köpa dessa aktier istället för de i New York, eller för att investera i hans fond. Detta givetvis då delen i Amsterdam handlas så långt under dess underliggande nettovärde.

Bensinpriset, är det rimligt?

Det har stormat ordentligt runt den sista bensinhöjningen som gjordes i maj. När det för första gången kostade över 16.00 kronor litern så var måttet rågat för många. Nu har visserligen priset gått ner lite grand men det är nog bara för en liten period. Det är delvis momsen på bensinen som ställer till det. Innan 1990 så hade vi här i Sverige ingen moms på bensin. Efter momsen infördes steg priset i dagens penningvärde med med cirka 1,25 kronor. Bensinskatten består av moms, energiskatt och koldioxidskatt. Här i Sverige så betalas skatt på nästan allt och när momsen betalas på bensin och skatt så betyder det att staten tjänar mera pengar på skatt när priset går upp. Men är det bara priset på olja som styr bensinpriset? Nej det är en kombination av dollarkurs, skatt och oljepris. Det kostar att bo i Sverige och vi betalar mycket skatt, men många frågar sig hur andra länder klarar sig. I USA så ska man inte ens prata om bensinskatter. Där kostar bensinen knappt 6.00 kronor litern.

Det är helt klart att de oljeproducerande länderna kan styra priset. Ett exempel är på 1970 talet och oljekrisen då. Det var politiskt och OPEC länderna ville inte exportera till länder som stött Israel i Oktoberkriget, då steg priset.

Kontanter i Sverige

Kontanterna i Sverige bara minskar. Sverige räknas just nu som en av de mest utvecklade kontantlösa samhällena i världen. Det är bra enligt vissa, men midre bra enligt andra. Utländska turister har börjat klaga, och det kan bli en negativ utveckling kring detta. Det är inte alla utländska turister som kan erbjuda annan betalning än kontanter.

Vi får se hur utvecklingen går framåt, men i dagsläget så ser det inte ut att bli mer vanligt med kontanter. Man kan hoppas att turisterna får reda på detta innan de kommer till Sverige så att de kan förbereda sig, alternativt att det utvecklas något slag internationellt swish.

Volkswagen grönare

Volkswagen kommer att satsa mer på miljövänliga bilar. Mindre dieselmotorer kommer att ersättas med hybridmotorer. Större dieselmotorer kommer att inom några år ersättas med mer miljövänliga alternativ. Inom 7 år ska Volkswagen bli marknadsledande inom eldrift! år 2020 så kommer Volkswagen att för allmänheten presentera den första helt och hållet el-drivna bilen.

”Vi ska återuppfinna bilen”

Volkswagens vd Mattias Müller säger att Volkswagen ska ”återuppfinna bilen”. Ett uttal som kommer i samband med löftet om att Volkswagen ska investera ca 338 miljarder kronor för utvecklingen och framtagandet av eldrift. Digitalisering inom bilvärlden är även den ett faktum och Volkswagen kommer att köra hårt inom den fronten. Man har inom Volkswagen nu ett löfte att leva upp till, ett löfte som ska garantera en grön satsning och som utifrån utsläppsskandalen är närmast nödvändig.

Autonom körning

En del i löftet om en grönare satsning ingår även autonom körning. Detta är en satsning där man ska kunna lämna över kontrollen till sin Volkswagen och njuta av att bilen kör sig själv. Digitalisering och autonom körning är ett hett ämne i dagens samhälle och något Volkswagen alltså ser sig själv vara världsledande inom en inte alltför avlägsen framtid. Sedan är det också ett måste med en sådan satsning om man vill vara relevanta.

Förändringar på gång i ränteavdraget för bolån

ranteavdrag

Med reglerna kring ränteavdraget blir det billigare att låna. Reglerna gäller alla lån och effekten av avdraget blir i praktiken en rabatt på lånekostnaderna. Ränteavdraget har pekats ut som en av bovarna till de stora prisökningarna på bostadsmarknaden de senaste åren och nu finns indikationer på att statsmakterna planerar att göra förändringar i reglerna.

I slutet av september, vid en diskussion kring regeringens höstbudget, meddelade finansminister Magdalena Andersson till TT att låntagarna i framtiden får räkna med att ränteavdraget kommer att justeras nedåt. Det kommer att innebära att det blir dyrare att låna oavsett det handlar om ett bolån, ett privatlån eller ett snabblån. Finansministerns uttalande var endast en liten passus i intervjun med TT, men retoriken är ny. Tidigare har företrädare för statsmakterna i huvudsak talat om åtgärder för att försvåra att privatpersoner tar för stora lån i förhållande till inkomsten.

Kontroll på skuldsättningen

Svenska folket är högt belånade i ett internationellt perspektiv, och belåningen har gradvist ökat de senaste åren i takt med att fler har fått betala mer för köp av småhus och bostadsrätter. Det är en utveckling regeringen vill bromsa. Tidigare steg för att bromsa utlåningen har inkluderat bolånetaket och det i juni 2016 införda amorteringskravet.

Genom att i framtiden justera ränteavdraget nedåt vill regeringen få större kontroll på skuldsättningen. Idén är att en minskad rabatt kommer att göra det mindre attraktivt att låna mycket. Det kommer i sin tur att kyla av bostadsmarknaden.

Brett stöd bland partierna

Finansministerns uttalande har ett brett stöd bland övriga partier i riksdagen. Vänsterpartiet har haft frågan som en av de viktigaste i sitt partiprogram i flera år, och även Miljöpartiet uttalar att man ser positivt på en förändring. Alliansen och SD är något mer försiktiga med sina uttalanden, men man har i diverse uttalanden sagt sig vara redo att föra en diskussion kring en justering av ränteavdraget på 30%. Från Liberalernas och Kristdemokraternas håll menar man dock att en justering av ränteavdraget måste kompenseras av en motsvarande sänkning av skatten på arbete.

Vi har ingen boprisbubbla

Samtidigt som regeringen intar en smått alarmistisk syn på boprisernas utveckling finns det personer som är av en helt eller delvis annan uppfattning. En av dessa är Harry Flam, som är ordförande för Finanspolitiska rådet. Han menar att det inte går att tala om en bubbla eftersom det fortfarande är dyrare att bo i en ny hyresrätt än att köpa och bo i bostadsrätt. Att prisökningarna har varit kraftiga de senaste åren är dock inget han förnekar.

Källa: Svd (betalvägg)

Spara till kontantinsats – hur gör man

Det kan ta lång tid att spara till en kontantinsats för ett eget boende. Anledningen är att priserna på såväl bostadsrätter som småhus har skjutit i höjden de senaste åren. Så, hur ska man gå tillväga för att spara ihop de flera eller till och med åtskilliga hundratusen som krävs för att betala kontantinsatsen? Huvudregeln är att börja så snart som möjligt.

Hur mycket krävs i kontantinsats

Kontantinsatsen ska uppgå till minst 15% av köpeskillingen för ett småhus eller en bostadsrätt. Att just 15% ska betalas med kontanter beror på att bankerna sedan ett par år tillbaka inte har möjlighet att erbjuda lån på mer än 85% av köpeskillingen/marknadsvärdet.

Om köpeskillingen är 2 miljoner krävs en kontantinsats på 300 000 kr. Det är ett belopp som vida överstiger vad genomsnittssvensken har i sparade medel. Om bostaden kostar 3 miljoner blir kontantinsatsen 450 000 kr, och så vidare. När priserna skjuter i höjden blir också kontantinsatsen, trots att den ”bara” är 15%, mycket omfattande.

Börja spara nu

Den som idag inte har några större summor sparade kan ha en längre resa framför sig när det handlar om att spara pengar till kontantinsatsen. För 300 000 kr i kontantinsats krävs till exempel ett sparande på 8333 kr per månad i tre år eller på 5000 kr i månaden i fem år.

Att spara 5000 kr eller upp emot 10 000 kr i månaden kan upplevas som mer eller mindre omöjligt, särskilt om det känns som att det redan idag är svårt att få ekonomin att gå ihop. Det finns emellertid alltid ett litet utrymme för sparande, oavsett hur svag ekonomin verkar. Viktigast av allt är att komma igång med sparandet över huvud taget. 100 kr i månaden är bättre än inget, och om idén med sparandet blir naturlig i vardagen finns normalt alla möjligheter att öka sparandet successivt längre fram.

Automatiskt spar i säkra alternativ

Ett enkelt sätt att se till att sparandet blir av är att starta ett automatiskt sparande. De pengar du i framtiden vill använda för en kontantinsats bör ”försvinna” från kontot automatiskt så fort du får lön för att sättas in på ett sparkonto eller liknande. Det är ganska enkelt att starta ett sådant sparande och du kan vara igång på bara några minuter.

Hur ska du spara? Om du sparar under 1-3 år bör pengarna du behöver för kontantinsatsen placeras i mer säkra alternativ, såsom exempelvis på sparkonton eller i korta räntefonder. Det ger ingen större avkastning, men du löper samtidigt ingen risk att förlora pengarna som ska gå till bostaden. Sparar du på längre sikt finns skäl att kombinera med indexfonder eller blandfonder (både aktier och räntor).

Sänk kraven

Slutligen kan du med fördel fundera på hur du kan kombinera dina förväntningar på ditt boende med hur din ekonomi ser ut. Priserna kan ju skilja sig mycket mellan olika områden och orter, och även inom enskilda orter. Kanske behöver du sänka dina krav och förväntningar för att över huvud taget ha en möjlighet att spara ihop till en kontantinsats? Kanske kan du välja ett billigare område för att på så vis få mer boende för de pengar du stoppar in?

Crowdfunding av lån till företag

Crowdfunding är en källa till kapital för en privatperson eller ett företag som behöver ett kapitaltillskott. Samtidigt innebär crowdfunding en möjlighet för den som har pengar över att få avkastning. Denna avkastning är normalt mycket konkurrenskraftig i jämförelse med vad andra investeringar ger, och den är i huvudsak oberoende av vad som händer exempelvis på börsen. På så sätt kan crowdfunding, oavsett hur pengarna som ”samlas ihop” ska användas, räknas som alternativa investeringar.

Crowdfunding används idag för fastighetsförvärv och -utveckling, lån till privatpersoner, lån till företag och investeringar i företag i en start up-fas eller en expansionsfas. Just företagslån är kanske den typ av crowdfunding som växer snabbast. Genom att ta in lån från privatpersoner kan även nystartade företag och företag som kanske inte har några större möjligheter att få (full) finansiering av banken få möjlighet att ta in nytt kapital.

Vi har tidigare skrivit om crowdfunding för fastigheter. Du kan läsa mer om den typen av investeringar här.

Hur fungerar crowdfunding för företagslån?

För att crowdfunding ska fungera krävs en plattform, till exempel Kameo (se nedan), som sammanför investerare och företag i behov av kapitaltillskott. De företag som vill använda plattformen presenterar omfattande information om sin verksamhet, vad lånet ska användas till och vilka lånevillkor som ska gälla till plattformsägaren som sedan först tar ett beslut om lånet ska placeras på plattformen eller inte. Därefter preciseras lånevillkoren i detalj, till exempel vad avser den ränta som låntagaren ska betala. När det är klart blir objektet öppet för intresseanmälningar från privatpersoner.

Den som investerar i ett företagslån väljer normalt själv hur stor investeringen ska vara (ett minimibelopp finns dock alltid). När lånet är fulltecknat betalas det ut i plattformsägarens regi. Sedan ska låntagaren betala räntor och amorteringar månadsvis. Det betyder att investerarna får ta del av avkastningen varje månad. Normalt är avkastningen på mellan 5-15% före plattformsägarens avdrag för sina kostnader. Ju mer riskfyllt ett lån är, desto högre avkastning, och vice versa.

Fördelarna och nackdelarna

Det finns ett par tydliga fördelar med att investera i företagslån. De är i princip desamma som för andra typer av crowdfunding. Det finns också ett par tydliga nackdelar.

Fördelar
Du kan investera mycket blygsamma belopp och ändå få god avkastning
Crowdfunding öppnar för mer spännande investeringar – det är nog mer intressant att låna ut till/investera i ett visst konkret företag än att investera i en anonym fond
Din totala investeringsportfölj blir mer diversifierad

Nackdelar
Du tar en del risker – till exempel finns risken att företaget ställer in betalningarna
Du kan inte använda dina investerade pengar till något annat under låneperioden (den löpande avkastningen kan du dock ta ut och använda till andra ändamål)

Kameo och Fundedbyme – investera i företag

Den aktör som var först ut med crowdfunding för företagslån i Sverige var Kameo. Denna aktör erbjuder privatpersoner att investera i såväl företagslån som fastighetslån. I utbudet av objekt finns framför allt kapitalanskaffning för projektering och konstruktion av bostadshus samt kortsiktiga lån för mindre företag som står inför en expansions- eller tillväxtfas. Kameo är idag kanske den främsta aktören inom crowdfunding.

Den som önskar investera i verksamheter i ett tidigt skede har flera andra plattformar att titta på. Ett i media mycket uppmärksammat företag är Fundedbyme som låter privatpersoner investera i startfasen av innovativa företag. Vanligtvis får man som investerare ett antal aktier i företaget. På så sätt blir man alltså ägare i det företag man investerar.

Undvik att bli lurad

Det finns tyvärr relativt många oseriösa aktörer på marknaden som försöker lura till sig dina och andra investerares pengar. Bluffmakare finns på alla nivåer från små firmor som erbjuder exotiska finansiella instrument till stora väletablerad finansbolag. Ett bra exempel på detta är Bernie Maddoff skandalen där otaliga miljarder dollar försvann upp i rök. I denna artikel kommer vi att titta närmare på hur du kan undvika att bli lurad. Det är dock viktigt att komma ihåg att man aldrig kan vara 100% säker på att ett visst företag eller en viss rådgivare är ärligt. Det finns alltid en liten risk att allt inte är som det ser ut. Men det finns mycket som man som investerar kan göra för att minimera risken att man blir lurad och för att minimera den effekt det får om man trots allt blir lurad.

Sunt förnuft

Det viktigaste av allt om man vill undvika att bli lurad är att använda sig av sunt förnuft. Man skall aldrig lura sig själv att tro på något som verkar för bra för att vara sant bara för att man vill tro på det. Om ett visst bolag ger mycket bättre avkastning än alla andra, om de ger en avkastning som verkar för bra för att vara sant så är den troligen det. En stor varningsflagga är om man granskar ett företags historia och ser att det aldrig har haft ett år där de har gått back oavsett hur börsen har gått. Det finns bolag som går bra när börsen går dåligt men det är mycket ovanligt med bolag som går lika bra oavsett hur börsen går. Om man hittar ett sådant bolag skall man vara försiktig och inte investera alltför mycket pengar med dem hur frestande det än är.

Du skall alltid lyssna på din intuition om du tycker att ett visst erbjudande verkar lite oärligt. Det finns massvis med sätt att tjäna pengar så man behöver inte ta onödiga risker genom att investera i saker som inte verkar okej.

Investera aldrig i saker du inte förstår

Det är vanligt att mindre seriösa aktörer försöker måla ut en produkt som mer avancerad än den är och en bra regel att följa är att aldrig investera i produkter som man inte helt förstår. Om man gör det riskerar man förlora mycket pengar utan att vara insatt nog i produkten för att kunna förhindra det. Att handla med produkter som man inte förstår är normalt ett mycket bra sätt att förlora mycket pengar snabbt. Detta är sant även om man inte blir lurad utan bara gör misstag för man inte riktigt vet vad man gör.

Var inte girig

Ett gammalt ordspråk säger att man inte kan lura en ärlig man. Detta är sant men det är också mycket svårare att lura en investerare som inte är girig. De flesta bluffmakare lockar in sina offer genom att spela på deras girighet. Genom att erbjuda omöjligt bra avkastning. Genom att inte låta dig styras av din girighet utan istället låta hjärnan styra kan du lätt se och undvika många bluffprodukter på marknaden.

Lita på oberoende källor

Vissa marknader såsom t.ex Forex marknaden, CFD Marknaden och marknaden för binära optioner är relativt unga och det finns fortfarande en relativt stor mängd mindre seriösa aktörer på marknaden. Det finns också en mycket lång rad pålitliga aktörer. För att undvika att man registrerar sig och börjar handla hos en oseriös aktör så är det en mycket bra ide att besöka en oberoende tredje part som recenserar de olika aktörerna på marknaden och som kan säga vilka aktörer som är pålitliga och erbjuder bra service och vilka som är ett mindre bra val. Om du t.ex. vill pröva på att handla med högrisk instrumentet binära optioner så bör du läsa om olika mäklare på en sajt som binäraoptioner.com innan du registrerar dig hos en mäklare. Det finns liknande sidor för de flesta typer av instrument som du kan tänkas vilja handla med.

Börja smått

Sätt inte in massvis med pengar på en gång när du vill pröva en ny typ av investeringar eller en ny aktör. Börja istället med att sätta in ett mindre belopp som du har råd att förlorar utan att det har alltför stor påverkan på din totala portfölj. Mindre än fem procent av din totala portfölj är ofta en bra riktlinje. I detta fall så är det ingen katastrof om du förlorar pengarna p.g.a. en mindre seriös aktör. Det känns givetvis aldrig bra att förlora pengar men genom att bara sätta in mindre belopp kan du i vart fall begränsa den skada du utsätts för.

Vet alltid hur mycket du kan förlora

När du investerar i vissa typer av finansiella instrument såsom t.ex. CFD certifikat och Forex certifikat med hävstång så kan du förlora mer pengar än du har investerat (eller har på ditt konto för den delen) . Den maximala förlusten kan ofta vara flera hundra gånger din investering. Det är därför viktigt att du alltid vet exakt hur mycket du riskerar att förlora när du gör en viss investering. Om du inte gör det kan du bli skyldig din mäklare stora summor pengar utan att du förstod de risker du utsatte dig för.

Riskerar aldrig en större del av din portfölj på en enskild transaktion.

Diversifiera dig

Ha aldrig alla dina investeringar hos samma aktör. Investera aldrig alla dina pengar hos samma fondbolag eller i samma bank. På samma sätt som du skall diversifiera dina investeringar så mycket som möjligt skall du också diversifiera var du gör dina investeringar. Genom att ha investeringar hos en lång rad olika banker och fondbolag så riskerar man aldrig att förlora alla sina sparpengar om en av dem visar sig vara en bluff. Genom att fördela sina investeringar så kan man överleva att en aktör visar sig vara en bluff utan att man lider alltför stor skada.

Ta ut grundinsatsen

Om du har investerar i en fond eller något annat som du tycket visar resultat som är misstänksamt bra så kan det vara en bra ide att ta ut din ursprungliga insats så snart dina pengar har växt till sig lite. På det sättet har du räddat din ursprungliga investering och spelar i framtiden med husets pengar. I detta fall är det inte en katastrof om du har rätt och allt verkligen var för bra för att vara sant. Du har redan fått ut din ursprungliga investering.

Låna pengar utanför Sverige

Ibland vill man investera utanför Sverige. Det kan t.ex. röra sig om att man vill köpa ett hus på Spanska solkusten eller att man vill investera i ett företag i Norge. Om man behöver låna pengar för att kunna göra det kan man ibland hamna i en svår situation. Svenska banker vill inte låna ut pengar för säkerheten ligger utanför Sverige och är svår att driva in. En utländsk bank vill inte låna dig pengar eftersom du inte bor och och jobbar i det landet. De vet helt enkelt inte hur mycket du tjänar.

Ett exempel

I denna artikel skall vi titta lite närmare på vad man kan göra i dessa situationer. Låt oss för enkelhetens skull säga att du i detta fall behöver ett lån för en investering i Norge. Processen skulle vara ungefär den samma oavsett vilket Europeiskt land det rör sig om.

Börja med att besöka en webbsida som specialiserar sig på lån i Norge så att du kan undersöka om det verkar billigare att låna pengar i Norge eller Sverige. Om det verkar billigare att låna i Norge så börjar vi med att försöka få ett lån i Norge. Kontakta så många norska låneföretag som möjligt och se om det är möjligt för dig att låna pengar i Norge. Hur enkelt eller svårt detta kommer vara kommer till stor del beror på vad du vill använda lånet till. Det är normalt mycket lättare att låna pengar till något som utgör en bra säkerhet såsom ett hus än det är att låna till andra saker.

Om du t.ex. vill låna pengar till ett hus kan det vara möjligt att få låna pengar i Norge trots att du inte har någon Norsk inkomst om du är villig att betala en större handpenning än normalt så att banken har en bra säkerhet ifall du inte betalar. Om detta är möjligt så kan du låna större delen av pengarna i Norge och sedan bara låna till handpenningen i Sverige. Detta är betydligt lättare än att försöka låna hela beloppet i Sverige.

Om du vill använder pengarna till en investering som du förväntar dig ge en bra avkastning så är det en mycket bra ide att skapa en välarbetad affärsplan innan du ansöker om ett lån så att banktjänstemännen kan se att du vet vad du gör och har en sund plan för lånet.

Hur man lånar pengar i Sverige för att använda i utlandet

De flesta svenska banker vill inte acceptera säkerheter utanför Sveriges gränser. Det finns vissa undantag från detta. Detta ger dig två möjligheter om du vill låna pengar i Sverige för att använda i utlandet. Du kan erbjuda banken en annan säkerhet eller du kan använda dig av ett dyrare blancolån/privatlån.

Annan säkerhet

Om du har något som du kan sätta som säkerhet så är detta det absolut bästa alternativet. Ett hypotekslån, dvs. ett lån där banken har en säkerhet för lånet är alltid billigare än andra typer av lån. Detta beror på att denna typ av lån är mindre riskfyllda för banken.

Exempel på säkerheter som du kan använda dig av inkluderar t.ex. aktier (kan ofta bara belånas till 80% eller mindre) eller om du har outnyttjat låneutrymme i ditt hus. Aktiemäklaren Avanza erbjuder ett mycket förmånligt lån som använder din aktieportfölj som säkerhet. Du får använda detta lån till vad du vill och räntan är mycket låg.

Privatlån

Privatlån är en typ av blancolån (lån utan säkerhet) som basers helt på din inkomst. Dessa lån är dyrare än hypotekslån men är med dagens låga räntor fortfarande relativt billiga. Hur mycket du kan få låna och över hur lång tid beror helt på hur mycket pengar du tjänade föregående år. Olika långivare är villiga att låna ut olika mycket pengar men de flesta bolag har ett max lån som ligger kring 350 000 kr. För att få låna denna summa måste du ha en ordnad ekonomi och en relativt hög inkomst.

Hur går börsen i höst?

hosten-pa-borsen

Det är många experter som menar att börsen under hösten kan komma att bjuda på en del överraskningar och att det stundtals kan bli lite skakigt och stökigt. Det är i och för sig inget nytt – att börsen är skakig är numera lite av ett normaltillstånd. Efter finanskrisen ser kurvorna för börserna globalt visserligen mycket trevliga ut, men det är inte utan att det har varit turbulent i omgångar, och Stockholmsbörsen har flera gånger de senaste åren fallit över 10% på kort tid.

Negativ trend

Stockholmsbörsen är just nu inne i en negativ trend och vi har haft sjunkande börskurser (OMX 30) sedan mars 2015 då en ny topp på 1720 sattes. I skrivande stund ligger index på omkring 1400, vilket är bra mycket högre än botten i januari i år (1240), men utvecklingen är i högsta grad osäker. Om vi ska uppåt eller nedåt från denna ”mellannivå” är det ingen som vet.

Påverkansfaktorer i höst

Förutom tvetydiga signaler om den globala återhämtningen efter finanskrisen (ja, den spökar fortfarande), finns osäkerheter kring vad Brexit egentligen kommer att innebära och hur presidentvalet i USA kommer att utvecklas. Politiska orosmoment är aldrig fördelaktigt för börsen och vi kommer förmodligen att få se ett par ganska kraftiga svängningar i september-november.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att aktiemarknaden egentligen är den enda marknad för investerare som vill få avskastning på sitt kapital, detta framför allt eftersom räntorna är så låga. Det finns inte mycket att hämta heller på råvarumarknaderna, detta med undantag för guldet som har haft en mycket gynnsam utveckling under året.

Stuva om och stresstesta

Om du sparar i aktier eller fonder med en tidshorisont på många år finns egentligen ingen anledning att göra någon förändring i portföljen inför hösten, förutsatt att du känner dig trygg med din portfölj. Oavsett vad som sker månaderna som kommer, blir eventuella större svängningar förmodligen bara mindre hack på den längre kurvan.

Har du en kortare sparhorisont finns emellertid, som alltid, skäl att vara lite mer uppmärksam. Om du känner dig orolig för hur börsutvecklingen kommer att se ut de kommande månaderna bör du göra någon eller några förändringar. Framför allt kan du se över diversifieringen i din portfölj. Diversifiering, det vill säga att sprida investeringar, är det absolut enklaste och säkraste sättet att säkra en mer stabil portfölj som klarar av turbulens bättre. Sparar du i aktier ska du se till att du investerar i flera sinsemellan olika branscher, flera typer av bolag (stora, medelstora respektive små) och flera marknader (Sverige, USA, globalt, med mera). Ungefär samma koncept gäller för fonder, men du behöver inte lika många fonder som aktier för att få en bra riskspridning. Det kan till och med räcka med endast en globalfond och en bred Sverigefond (gärna en sådan som inkluderar många utdelande bolag).

Vad innebär då att stresstesta? Jo, du ska helt enkelt utgå från olika scenarier, till exempel att dina investeringar går ner 5%, 10% eller till och med 15%. Räkna på ett minus på din portfölj på några olika procentsatser och fundera på om du känner dig trygg och bekväm med att behålla ditt befintliga sparande. Om du inte är det, är det klokt att göra förändringar.