Börs

Är Ackman på krigsstigen igen?

Bill Ackman, en av världens mest kända hedgefond-förvaltare, har haft det tufft de senaste åren. Pershing Square Capital, hans fond, har lidit stora förluster. I dagsläget förvaltar han hälften av det kapital han förvaltade år 2015, 8 miljarder dollar. Detta lågvattenmärke har bestått under tre år, men nu ser det ut som om Ackman kan få vind i seglen igen. Pershing Square är upp 20% på börsen sedan årslägsta i mars, och hans egna fond är upp 10,4% i år. Om man tror att investeraren har någonting kvar att ge så ser det ut som ett bra tillfälle att lägga in lite pengar. 

Fokuserad investerare

Ackman är vad som kallas en aktivist. Han köper ofta aktier med målet att gå in i bolaget och försöka förbättra det genom att jobba med management. Detta är motsatsen till vad en passiv investerare gör. Dessa personer arbetar endast med att hitta ”rätt” aktie. Han är också en väldigt fokuserad investerare, som sitter på endast 10 positioner. Dessa leds av Automatic Data Processing, ADP, vars VD gärna berättar att Ackman blev ”whooped” i en proxykamp förra året. Ackman ville att bolagets investerare skulle rösta in honom och en av hans anställda i styrelsen, men misslyckades.

Förutom denna position innehar Ackman också Restaurant Brands International samt Chipotle Mexican Grill. På senare tid har han tagit positioner i United Technologies och Lowe’s.

Möjlighet att tjäna pengar

Ackman har en del av sitt bolag noterat i Amsterdam, där aktien handlas 22% under det underliggande nettovärdet. Om man tror på Ackman kan det vara en bra idé att köpa dessa aktier istället för de i New York, eller för att investera i hans fond. Detta givetvis då delen i Amsterdam handlas så långt under dess underliggande nettovärde.

Hur går börsen i höst?

hosten-pa-borsen

Det är många experter som menar att börsen under hösten kan komma att bjuda på en del överraskningar och att det stundtals kan bli lite skakigt och stökigt. Det är i och för sig inget nytt – att börsen är skakig är numera lite av ett normaltillstånd. Efter finanskrisen ser kurvorna för börserna globalt visserligen mycket trevliga ut, men det är inte utan att det har varit turbulent i omgångar, och Stockholmsbörsen har flera gånger de senaste åren fallit över 10% på kort tid.

Negativ trend

Stockholmsbörsen är just nu inne i en negativ trend och vi har haft sjunkande börskurser (OMX 30) sedan mars 2015 då en ny topp på 1720 sattes. I skrivande stund ligger index på omkring 1400, vilket är bra mycket högre än botten i januari i år (1240), men utvecklingen är i högsta grad osäker. Om vi ska uppåt eller nedåt från denna ”mellannivå” är det ingen som vet.

Påverkansfaktorer i höst

Förutom tvetydiga signaler om den globala återhämtningen efter finanskrisen (ja, den spökar fortfarande), finns osäkerheter kring vad Brexit egentligen kommer att innebära och hur presidentvalet i USA kommer att utvecklas. Politiska orosmoment är aldrig fördelaktigt för börsen och vi kommer förmodligen att få se ett par ganska kraftiga svängningar i september-november.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att aktiemarknaden egentligen är den enda marknad för investerare som vill få avskastning på sitt kapital, detta framför allt eftersom räntorna är så låga. Det finns inte mycket att hämta heller på råvarumarknaderna, detta med undantag för guldet som har haft en mycket gynnsam utveckling under året.

Stuva om och stresstesta

Om du sparar i aktier eller fonder med en tidshorisont på många år finns egentligen ingen anledning att göra någon förändring i portföljen inför hösten, förutsatt att du känner dig trygg med din portfölj. Oavsett vad som sker månaderna som kommer, blir eventuella större svängningar förmodligen bara mindre hack på den längre kurvan.

Har du en kortare sparhorisont finns emellertid, som alltid, skäl att vara lite mer uppmärksam. Om du känner dig orolig för hur börsutvecklingen kommer att se ut de kommande månaderna bör du göra någon eller några förändringar. Framför allt kan du se över diversifieringen i din portfölj. Diversifiering, det vill säga att sprida investeringar, är det absolut enklaste och säkraste sättet att säkra en mer stabil portfölj som klarar av turbulens bättre. Sparar du i aktier ska du se till att du investerar i flera sinsemellan olika branscher, flera typer av bolag (stora, medelstora respektive små) och flera marknader (Sverige, USA, globalt, med mera). Ungefär samma koncept gäller för fonder, men du behöver inte lika många fonder som aktier för att få en bra riskspridning. Det kan till och med räcka med endast en globalfond och en bred Sverigefond (gärna en sådan som inkluderar många utdelande bolag).

Vad innebär då att stresstesta? Jo, du ska helt enkelt utgå från olika scenarier, till exempel att dina investeringar går ner 5%, 10% eller till och med 15%. Räkna på ett minus på din portfölj på några olika procentsatser och fundera på om du känner dig trygg och bekväm med att behålla ditt befintliga sparande. Om du inte är det, är det klokt att göra förändringar.

Hur fungerar börser för onoterade aktier?

onoterade aktier

Idag finns en handfull marknadsplatser för onoterade aktier. Två av dem är dock större än de andra, och det handlar om Onoterat.se (drivs av Onoterat AB) och Pepins.com (drivs av Pepins Group AB). Dessa fungerar på ungefär samma sätt, och affärsmodellen är att sammanföra köpare och säljare för aktier som inte finns noterade på större börser. Handel sker normalt månadsvis, men bolagen som är listade kan själva vara fria att välja egna handelsintervall.

Onoterade andelar i bolag kan vara intressant för investerare som vill kunna investera i bolag som befinner sig i ett tidigt skede, för att sedan kunna få en större avkastning om och när bolaget listas på en ”riktig” börs. Som tillgångsslag ger denna typ av investering också en diversifiering av portföljen och flera investeringsmodellen (bland annat Yale-modellen) bygger på att en del av portföljen består av icke-publika aktier.

Så här handlar du med onoterade aktier

Respektive marknadsplats har en egen handelsmodell. Frånsett några detaljer fungerar de emellertid ungefär likadant. Den grundläggande idén är att priset för en aktie fastställs genom ett auktionsförfarande vid de handelsintervall som bolaget anger. Nedan är en förenklad beskrivning av de olika stegen som leder fram till avslut.

1. Förhandel
De som är registrerade för att kunna handla på marknadsplatsen placerar köp- eller säljordrar. För marknadsplatser med inloggning kan investeraren göra detta online på egen hand. För andra kan man som investerare behöva skicka e-post eller slå en signal till kundtjänst.

Alla ordrar som inkommer adderas till ett orderdjup, precis som på en vanlig börs och orderdjupet uppdateras löpande under förhandeln.

2. Fastställande av kurs
Utifrån de köp- respektive säljordrar som har kommit in, fastställs ett pris för aktien. Det är denna kurs som köpare och säljare sedan har att förhålla sig till.

3. Komplettering och handel
Den investerare som nu önskar komplettera sin order kan göra det under en förutbestämd tidsperiod (normalt 48 timmar). Även detta uppderas löpande. Under den här perioden sker också själva handeln och matchning av köpordrar och säljordrar sker enligt grundläggande utbud/efterfrågan.

Vilka är bolagen man kan handla i?

Onoterade aktier är i grunden alla aktier som inte är noterade på en börs där det ställs dagliga köp- och säljkurser och där varje fysisk eller juridisk person kan handla med hjälp av VP-konto eller liknande. Bredden vad gäller onoterade bolag är mycket stor och i begreppet ingår såväl aktier i enmansbolag som aktier i mycket stora bolag.

På marknadsplatser som Onoterat och Alternativa kan bolag med en större ägarspridning ansöka om att bli listade. Syftena är i huvudsak att uppnå en ännu större ägarspridning och förbereda bolaget för notering på en ”riktig” börs. Det innebär att det inte är de minsta bolagen som finns listade, utan betydligt större sådana.

Om vi tar några exempel på bolag som finns listade på Alternativa hittar vi till exempel IT-bolaget Triona med ett virtuellt börsvärde på omkring 120 miljoner, IT- och telekombolaget Dialect, som har ett börsvärde på cirka 170 miljoner, investmentbolaget Spiltan, som har ett börsvärde på närmare 2 miljarder, samt Rasta Group, som är verksamt inom väganläggningar och har ett börsvärde på cirka 300 miljoner.