XssE.se

Pandemin leder till lägre pensioner 2021

Som en följd av Coronapendemins effekt på samhällsekonomin kommer pensionerna nästa år minska med 600 kronor efter skatt. Det enligt nya beräkningar som gjorts av Swedbank och Sparbankerna. De som har under 17 000 kronor i pension kommer inte märka av minskningen då de kompenseras av pensionstillägget som införs vid årsskiftet. De som däremot har en pension över 17 000 kronor kommer sannolikt märka av minskningen när pensionen väl betalas ut.

I Coronapandemins spår har Sverige och övriga världen hamnat i en ekonomisk kris. Även om Sverige klarat sig förhållandevis bra gentemot många andra länder, då Sverige har valt att inte stänga ned hela landet, så påverkas vår ekonomi också av hur ekonomin ser ut i världen. Och den ekonomiska prognosen ser lika dyster ut världen över.

Många är arbetslösa och trots omfattande insatser och stödpaket mot arbetsmarknaden förväntas fler uppsägningar ske framöver. Anledningen till att pensionerna påverkas, trots att dess mottagare står utanför arbetsmarknaden, är att pensionerna är placerade i fonder. Dessa fonder påverkas av börsens uppgångar och fall och de senaste månaderna har börsen fallit ganska rejält, även om det på många håll börjat vända och siffrorna har varit relativt positiva igen.

Det finns dock ingen oro för att hela pensionssystemet ska kollapsa. Det svenska pensionssystemet är nämligen självfinansierat. Det betyder att det ligger utanför statsbudgeten. Därmed är det i grund och botten ett väldigt stabilt system, även om en lågkonjunktur – så som finanskrisen 2008 och effekterna av pandemin idag – kan leda till att pensionernas utbetalning sänks. De brukar dock återhämta sig efter något år och därefter återgå till det normala igen.