Månatligt arkiv: september 2016

Hur går börsen i höst?

hosten-pa-borsen

Det är många experter som menar att börsen under hösten kan komma att bjuda på en del överraskningar och att det stundtals kan bli lite skakigt och stökigt. Det är i och för sig inget nytt – att börsen är skakig är numera lite av ett normaltillstånd. Efter finanskrisen ser kurvorna för börserna globalt visserligen mycket trevliga ut, men det är inte utan att det har varit turbulent i omgångar, och Stockholmsbörsen har flera gånger de senaste åren fallit över 10% på kort tid.

Negativ trend

Stockholmsbörsen är just nu inne i en negativ trend och vi har haft sjunkande börskurser (OMX 30) sedan mars 2015 då en ny topp på 1720 sattes. I skrivande stund ligger index på omkring 1400, vilket är bra mycket högre än botten i januari i år (1240), men utvecklingen är i högsta grad osäker. Om vi ska uppåt eller nedåt från denna ”mellannivå” är det ingen som vet.

Påverkansfaktorer i höst

Förutom tvetydiga signaler om den globala återhämtningen efter finanskrisen (ja, den spökar fortfarande), finns osäkerheter kring vad Brexit egentligen kommer att innebära och hur presidentvalet i USA kommer att utvecklas. Politiska orosmoment är aldrig fördelaktigt för börsen och vi kommer förmodligen att få se ett par ganska kraftiga svängningar i september-november.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att aktiemarknaden egentligen är den enda marknad för investerare som vill få avskastning på sitt kapital, detta framför allt eftersom räntorna är så låga. Det finns inte mycket att hämta heller på råvarumarknaderna, detta med undantag för guldet som har haft en mycket gynnsam utveckling under året.

Stuva om och stresstesta

Om du sparar i aktier eller fonder med en tidshorisont på många år finns egentligen ingen anledning att göra någon förändring i portföljen inför hösten, förutsatt att du känner dig trygg med din portfölj. Oavsett vad som sker månaderna som kommer, blir eventuella större svängningar förmodligen bara mindre hack på den längre kurvan.

Har du en kortare sparhorisont finns emellertid, som alltid, skäl att vara lite mer uppmärksam. Om du känner dig orolig för hur börsutvecklingen kommer att se ut de kommande månaderna bör du göra någon eller några förändringar. Framför allt kan du se över diversifieringen i din portfölj. Diversifiering, det vill säga att sprida investeringar, är det absolut enklaste och säkraste sättet att säkra en mer stabil portfölj som klarar av turbulens bättre. Sparar du i aktier ska du se till att du investerar i flera sinsemellan olika branscher, flera typer av bolag (stora, medelstora respektive små) och flera marknader (Sverige, USA, globalt, med mera). Ungefär samma koncept gäller för fonder, men du behöver inte lika många fonder som aktier för att få en bra riskspridning. Det kan till och med räcka med endast en globalfond och en bred Sverigefond (gärna en sådan som inkluderar många utdelande bolag).

Vad innebär då att stresstesta? Jo, du ska helt enkelt utgå från olika scenarier, till exempel att dina investeringar går ner 5%, 10% eller till och med 15%. Räkna på ett minus på din portfölj på några olika procentsatser och fundera på om du känner dig trygg och bekväm med att behålla ditt befintliga sparande. Om du inte är det, är det klokt att göra förändringar.