Månatligt arkiv: augusti 2017

Spara till kontantinsats – hur gör man

Det kan ta lång tid att spara till en kontantinsats för ett eget boende. Anledningen är att priserna på såväl bostadsrätter som småhus har skjutit i höjden de senaste åren. Så, hur ska man gå tillväga för att spara ihop de flera eller till och med åtskilliga hundratusen som krävs för att betala kontantinsatsen? Huvudregeln är att börja så snart som möjligt.

Hur mycket krävs i kontantinsats

Kontantinsatsen ska uppgå till minst 15% av köpeskillingen för ett småhus eller en bostadsrätt. Att just 15% ska betalas med kontanter beror på att bankerna sedan ett par år tillbaka inte har möjlighet att erbjuda lån på mer än 85% av köpeskillingen/marknadsvärdet.

Om köpeskillingen är 2 miljoner krävs en kontantinsats på 300 000 kr. Det är ett belopp som vida överstiger vad genomsnittssvensken har i sparade medel. Om bostaden kostar 3 miljoner blir kontantinsatsen 450 000 kr, och så vidare. När priserna skjuter i höjden blir också kontantinsatsen, trots att den ”bara” är 15%, mycket omfattande.

Börja spara nu

Den som idag inte har några större summor sparade kan ha en längre resa framför sig när det handlar om att spara pengar till kontantinsatsen. För 300 000 kr i kontantinsats krävs till exempel ett sparande på 8333 kr per månad i tre år eller på 5000 kr i månaden i fem år.

Att spara 5000 kr eller upp emot 10 000 kr i månaden kan upplevas som mer eller mindre omöjligt, särskilt om det känns som att det redan idag är svårt att få ekonomin att gå ihop. Det finns emellertid alltid ett litet utrymme för sparande, oavsett hur svag ekonomin verkar. Viktigast av allt är att komma igång med sparandet över huvud taget. 100 kr i månaden är bättre än inget, och om idén med sparandet blir naturlig i vardagen finns normalt alla möjligheter att öka sparandet successivt längre fram.

Automatiskt spar i säkra alternativ

Ett enkelt sätt att se till att sparandet blir av är att starta ett automatiskt sparande. De pengar du i framtiden vill använda för en kontantinsats bör ”försvinna” från kontot automatiskt så fort du får lön för att sättas in på ett sparkonto eller liknande. Det är ganska enkelt att starta ett sådant sparande och du kan vara igång på bara några minuter.

Hur ska du spara? Om du sparar under 1-3 år bör pengarna du behöver för kontantinsatsen placeras i mer säkra alternativ, såsom exempelvis på sparkonton eller i korta räntefonder. Det ger ingen större avkastning, men du löper samtidigt ingen risk att förlora pengarna som ska gå till bostaden. Sparar du på längre sikt finns skäl att kombinera med indexfonder eller blandfonder (både aktier och räntor).

Sänk kraven

Slutligen kan du med fördel fundera på hur du kan kombinera dina förväntningar på ditt boende med hur din ekonomi ser ut. Priserna kan ju skilja sig mycket mellan olika områden och orter, och även inom enskilda orter. Kanske behöver du sänka dina krav och förväntningar för att över huvud taget ha en möjlighet att spara ihop till en kontantinsats? Kanske kan du välja ett billigare område för att på så vis få mer boende för de pengar du stoppar in?

Crowdfunding av lån till företag

Crowdfunding är en källa till kapital för en privatperson eller ett företag som behöver ett kapitaltillskott. Samtidigt innebär crowdfunding en möjlighet för den som har pengar över att få avkastning. Denna avkastning är normalt mycket konkurrenskraftig i jämförelse med vad andra investeringar ger, och den är i huvudsak oberoende av vad som händer exempelvis på börsen. På så sätt kan crowdfunding, oavsett hur pengarna som ”samlas ihop” ska användas, räknas som alternativa investeringar.

Crowdfunding används idag för fastighetsförvärv och -utveckling, lån till privatpersoner, lån till företag och investeringar i företag i en start up-fas eller en expansionsfas. Just företagslån är kanske den typ av crowdfunding som växer snabbast. Genom att ta in lån från privatpersoner kan även nystartade företag och företag som kanske inte har några större möjligheter att få (full) finansiering av banken få möjlighet att ta in nytt kapital.

Vi har tidigare skrivit om crowdfunding för fastigheter. Du kan läsa mer om den typen av investeringar här.

Hur fungerar crowdfunding för företagslån?

För att crowdfunding ska fungera krävs en plattform, till exempel Kameo (se nedan), som sammanför investerare och företag i behov av kapitaltillskott. De företag som vill använda plattformen presenterar omfattande information om sin verksamhet, vad lånet ska användas till och vilka lånevillkor som ska gälla till plattformsägaren som sedan först tar ett beslut om lånet ska placeras på plattformen eller inte. Därefter preciseras lånevillkoren i detalj, till exempel vad avser den ränta som låntagaren ska betala. När det är klart blir objektet öppet för intresseanmälningar från privatpersoner.

Den som investerar i ett företagslån väljer normalt själv hur stor investeringen ska vara (ett minimibelopp finns dock alltid). När lånet är fulltecknat betalas det ut i plattformsägarens regi. Sedan ska låntagaren betala räntor och amorteringar månadsvis. Det betyder att investerarna får ta del av avkastningen varje månad. Normalt är avkastningen på mellan 5-15% före plattformsägarens avdrag för sina kostnader. Ju mer riskfyllt ett lån är, desto högre avkastning, och vice versa.

Fördelarna och nackdelarna

Det finns ett par tydliga fördelar med att investera i företagslån. De är i princip desamma som för andra typer av crowdfunding. Det finns också ett par tydliga nackdelar.

Fördelar
Du kan investera mycket blygsamma belopp och ändå få god avkastning
Crowdfunding öppnar för mer spännande investeringar – det är nog mer intressant att låna ut till/investera i ett visst konkret företag än att investera i en anonym fond
Din totala investeringsportfölj blir mer diversifierad

Nackdelar
Du tar en del risker – till exempel finns risken att företaget ställer in betalningarna
Du kan inte använda dina investerade pengar till något annat under låneperioden (den löpande avkastningen kan du dock ta ut och använda till andra ändamål)

Kameo och Fundedbyme – investera i företag

Den aktör som var först ut med crowdfunding för företagslån i Sverige var Kameo. Denna aktör erbjuder privatpersoner att investera i såväl företagslån som fastighetslån. I utbudet av objekt finns framför allt kapitalanskaffning för projektering och konstruktion av bostadshus samt kortsiktiga lån för mindre företag som står inför en expansions- eller tillväxtfas. Kameo är idag kanske den främsta aktören inom crowdfunding.

Den som önskar investera i verksamheter i ett tidigt skede har flera andra plattformar att titta på. Ett i media mycket uppmärksammat företag är Fundedbyme som låter privatpersoner investera i startfasen av innovativa företag. Vanligtvis får man som investerare ett antal aktier i företaget. På så sätt blir man alltså ägare i det företag man investerar.