Investeringssparkonto

InvesteringssparkontoInvesteringssparkonto, med förkortningen ISK, är en sparform som introducerades den 1 januari 2012. Idén är att ISK ska underlätta för privatpersoner att göra investeringar i aktier och fonder, utan att behöva bry sig om omständliga deklarationer för vinster och förluster.

Investeringssparkontot har blivit en succé och det är en mycket stor mängd svenskar som har öppnat ett ISK för sina investeringar i bland annat aktier och fonder. Nedan kan du läsa mer om hur du öppnar ett ISK, vilka värdepapper du kan handla med samt något kring om hur beskattningen sker.

Så här öppnar du ett Investeringssparkonto

De flesta större banker, nätmäklare och även vissa större finansbolag erbjuder sina kunder att teckna ett investeringssparkonto. Det spelar ingen roll vilken aktör du vänder dig till eftersom ISK är en standardiserad produkt.

För att öppna ett investeringssparkonto behöver du bara kontakta en aktör som erbjuder ISK och skicka in en ansökan. Detta gör du normalt snabbt och enkelt direkt på nätet. Hos vissa aktörer kan du också underteckna och aktivera kontot direkt online genom e-legitimation. Du aktiverar sedan ditt konto genom att göra en första insättning eller överföring.

Investeringar du kan göra i ISK

Det är endast ett mycket litet fåtal värdepapper du inte kan köpa och sälja i ett ISK. Du kan handla i aktier, fonder, obligationer, optioner, konvertibler – ja, i stort sett alla typer av värdepapper. En affär du inte kan göra är att handla med terminer. Du kan inte heller ställa ut optioner, med undantag för så kallade covered calls.

Schablonskatt i stället för kapitalvinstbeskattning

För investeringssparkonton gäller särskilda skatteregler som är helt olika de som gäller för vanliga värdepappersdepåer (VP-konto). På ett VP-konto kvittas vinster mot förluster och eventuellt överskott beskattas som inkomst av kapital med 30%. Eventuellt underskott kvittas i stället mot övriga inkomster och minskar därmed det totala skatteunderlaget.

För ett ISK-konto är kapitalvinster och utdelningar befriade från skatt. Detta är anledningen till att försäljningar inte behöver tas upp i deklarationen. I gengäld utgår en schablonskatt på kontots så kallade kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget är en fjärdedel av den totala summan av följande värden:
Värdet av kontotillgångarna den första dagen i varje nytt kvartal
Värdet av belopp som tillförts genom insättningar
Värdet av värdepapper som överförts

När kapitalunderlaget är sammanställt ska summan multipliceras med statslåneräntan för föregående år (beslutas den 30 november). Vad man då får fram är en schablonintäkt och denna beskattas till 30%.

ISK eller Kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkring (KF) är ett alternativ till ISK. Denna form av investeringskonto har funnits under en längre tid och har framför allt i tider av en mycket stark börsutveckling varit relativt populär. Med införandet av investeringssparkontot finns numera emellertid ingen större anledning att välja KF. Skattemässigt ska de båda alternativen vara neutrala och för privatpersoner väger fördelarna över för ISK.