Månatligt arkiv: september 2017

Förändringar på gång i ränteavdraget för bolån

ranteavdrag

Med reglerna kring ränteavdraget blir det billigare att låna. Reglerna gäller alla lån och effekten av avdraget blir i praktiken en rabatt på lånekostnaderna. Ränteavdraget har pekats ut som en av bovarna till de stora prisökningarna på bostadsmarknaden de senaste åren och nu finns indikationer på att statsmakterna planerar att göra förändringar i reglerna.

I slutet av september, vid en diskussion kring regeringens höstbudget, meddelade finansminister Magdalena Andersson till TT att låntagarna i framtiden får räkna med att ränteavdraget kommer att justeras nedåt. Det kommer att innebära att det blir dyrare att låna oavsett det handlar om ett bolån, ett privatlån eller ett snabblån. Finansministerns uttalande var endast en liten passus i intervjun med TT, men retoriken är ny. Tidigare har företrädare för statsmakterna i huvudsak talat om åtgärder för att försvåra att privatpersoner tar för stora lån i förhållande till inkomsten.

Kontroll på skuldsättningen

Svenska folket är högt belånade i ett internationellt perspektiv, och belåningen har gradvist ökat de senaste åren i takt med att fler har fått betala mer för köp av småhus och bostadsrätter. Det är en utveckling regeringen vill bromsa. Tidigare steg för att bromsa utlåningen har inkluderat bolånetaket och det i juni 2016 införda amorteringskravet.

Genom att i framtiden justera ränteavdraget nedåt vill regeringen få större kontroll på skuldsättningen. Idén är att en minskad rabatt kommer att göra det mindre attraktivt att låna mycket. Det kommer i sin tur att kyla av bostadsmarknaden.

Brett stöd bland partierna

Finansministerns uttalande har ett brett stöd bland övriga partier i riksdagen. Vänsterpartiet har haft frågan som en av de viktigaste i sitt partiprogram i flera år, och även Miljöpartiet uttalar att man ser positivt på en förändring. Alliansen och SD är något mer försiktiga med sina uttalanden, men man har i diverse uttalanden sagt sig vara redo att föra en diskussion kring en justering av ränteavdraget på 30%. Från Liberalernas och Kristdemokraternas håll menar man dock att en justering av ränteavdraget måste kompenseras av en motsvarande sänkning av skatten på arbete.

Vi har ingen boprisbubbla

Samtidigt som regeringen intar en smått alarmistisk syn på boprisernas utveckling finns det personer som är av en helt eller delvis annan uppfattning. En av dessa är Harry Flam, som är ordförande för Finanspolitiska rådet. Han menar att det inte går att tala om en bubbla eftersom det fortfarande är dyrare att bo i en ny hyresrätt än att köpa och bo i bostadsrätt. Att prisökningarna har varit kraftiga de senaste åren är dock inget han förnekar.

Källa: Svd (betalvägg)