XssE.se

Så sparar du rätt i oroliga tider baserat på din ålder

Det är skakiga tider på världsmarknaden och detta speglas tydligt på börsen. Det är många sparare som sett sina sparkapital sjunka drastiskt – och ännu verkar det vara en bra bit kvar innan läget lugnat ned sig. Efter att börsen gått som tåget under flera års tid är det lätt att känna sig rådvill när det plötsligt svänger rejält – hur bör man agera?

På denna fråga finns inget egentligt facit, men en god utgångspunkt är vilken ålder och plats i livet du befinner dig i.

Glad kvinna med spargris

Du som är 20-30 år

Om du i denna ålder har börjat spara till pensionen kan du lugnt fortsätta spara i fonder och aktier. Börsen kommer med största sannolikhet hinna med flera toppar och dalar innan det är dags för dig att plocka ut pengarna. Tänk dock på att ha en balanserad fördelning i din portfölj mellan olika branscher, marknader och regioner.

Om det istället är en buffert du håller på att bygga upp, eller sparande till kontantinsats, kommer du troligen behöva dessa pengar inom ett kortare tidsperspektiv. Det är då ett säkrare kort att låta dessa pengar vila på ett sparkonto. Du kan med fördel välja ett sparkonto med ränta, men se till att kapitalet täcks av insättningsgarantin.

Du som är 30-45 år

I denna ålder har de flesta kommit igång med pensionssparandet, och när det gäller detta är det bara att vänta ut stormen. Du har fortfarande gått om tid kvar och börsen kommer hinna att både vända och återhämta sig innan det är dags för pension. Se över att du har en god spridning på dina aktier och fonder bara, så att du inte satsar allt på ett kort.

Vad gäller övrigt sparande har många i den här åldern etablerat sig på bostadsmarknaden och har ett buffertsparande. I tidiga 30-årsåldern finns det dock fortfarande många som fortfarande håller på att spara ihop till kontantinsatsen. När det gäller dessa pengar är det en klart kortare sparhorisont än pensionen. Det kan därför vara klokt att lägga detta kapital på ett sparkonto eller flytta pengarna till säkrare investeringar, som räntebärande värdepapper.

Du som är 45-60 år

Pensionen börjar nu närma sig och när det gäller sparande till denna så kan det nu vara klokt att se över sina sparpengar så att inte allt ligger placerat i högrisk-aktier. Här bör det istället vara en jämnare fördelning mellan aktier och räntesparande – samt den gyllene regeln att sprida riskerna över olika områden och regioner.

Gör dock inga panikförsäljningar, utan fördela om lite i taget över en längre tid.

Du som är 60+

Nu är det inte långt kvar till pensionen och beroende på hur ditt sparande är upplagt kan det vara klokt att ta del av en pensionsrådgivare. Detta för att få råd om hur du bör lägga upp ditt fortsatta sparande, samt hur du bör agera när det gäller dina befintliga placeringar. Du kan i regel få personlig rådgivning genom ditt pensionsbolag, oftast kostnadsfritt.