XssE.se

Att investera i svenska börsbolag

Många svenska investerare vill gärna investera i svenska aktiebolag, och då helst sådana som är börsnoterade eller åtminstone handlas vid någon annan reglerad marknad i Sverige. Det finns två börser i Sverige: Nasdaq Nordic Exchange Stockholm och Nordic Growth Market NGM Equity. Vid sidan av dessa två börser finns det också andra handelsplatser för aktier, såsom First North, NGM Nordic MTF och Spotlight.

nasdaq

Nasdaq Nordic Exchange Stockholm (”Stockholmsbörsen”)

Nasdaq Nordic Exchange Stockholm – det vi i vardagslag kallar för Stockholmsbörsen – är en del av det stora multinationella företaget Nasdaq Inc. Nasdaq Nordic är en samlingsbenämning på den verksamhet som företaget Nasdaq Inc. bedriver i Norden och Baltikum. Det är under detta paraply som Nasdaq driver börser i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik, Tallinn, Riga och Vilnius. Börsen i Stockholm drivs av dotterbolaget Nasdaq AB med bifirman Nasdaq OMX AB.

Aktier noterade vid ”Stockholmsbörsen”

OMXS och OMXS30 är två välkända aktieindex som beskriver utvecklingen på Stockholmsbörsen. Om du är intresserad av att hitta aktier att investera i kan en titt på de aktiebolag som ingår i dessa index vara en bra startpunkt.

OMXS

OMX Stockholm (OMXS) är det index som inkluderar samtliga aktier som är noterade vid Stockholmsbörsens huvudsakliga listor. Basdatum för OMXS är 31 december 1995, som gavs basvärdet 100.

OMXS30

OMX Stockholm 30 (OMXS30) är ett mer begränsat index som bara innehåller de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Vill du handla med aktier som det är hög omsättning på kan det alltså vara en bra idé att välja från det här indexet.

Vilka bolag som ingår i OMXS30 revideras den första handelsdagen i januari respektive juli varje år, baserat på omsättningen under den halvårsperiod som startade sju månader innan halvårsskiftet.

I skrivande stund, våren 2021, ingår följande trettio bolag i OMXS30:

 • ABB Ltd
 • Alfa Laval
 • ASSA ABLOY B
 • AstraZeneca
 • Atlas Copco A
 • Atlas Copco B
 • Autoliv SDB
 • Boliden
 • Electrolux B
 • Ericsson B
 • Essity B
 • Evolution Gaming Group
 • Getinge B
 • Handelsbanken A
 • Hennes & Mauritz B
 • Hexagon B
 • Investor B
 • Kinnevik B
 • Nordea Bank Abp
 • Sandvik
 • SCA B
 • SEB A
 • Securitas B
 • Skanska B
 • SKF B
 • Swedbank A
 • Swedish Match
 • Tele2 B
 • Telia Company
 • Volvo B

NGM

Nordic Growth Market NGM Equity är en svensks börs med tillstånd från den svenska Finansinspektionen. Börsen drivs av det svenska aktiebolaget Nordic Growth Market NGM AB, som i sin tur ägs av Börse Stuttgart.

På Nordic Growth Market NGM Equity (”Main Regulated”) erbjuds handel med aktier, aktierelaterade värdepapper, andelar i alternativa investeringsfonder, obligationer, och vissa andra strukturerade produkter. Handeln sker i ett handelssystem som heter Elastica.

NGM har även tillstånd från Finansinspektionen att driva:

 • Den multilaterala handelsplattformen Nordic MTF. Här kan du till exempel handla med bull- och bearcertifikat, mini futures och warranter.
 • Nordic SME, som är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag. Här kan du handla med aktier i dessa företag och vissa andra aktierelaterade värdepapper.

Krav för notering i Sverige

För att ett aktiebolag ska få noteras vid en börs eller annan reglerad marknad i Sverige måste bolaget uppfylla både vissa grundregler som anges av svensk lag och de mer specifika regler som gäller för den aktuella börsen eller marknadsplatsen.

Här två exempel på vad svensk lag kräver för att ett aktiebolag ska få noteras vid en börs eller annan reglerad marknad i Sverige:

 • Aktiebolaget måste ha en registrerad bolagsordning som innehåller en bestämmelse om att aktiebolagets aktier ska föras i ett avstämningsregister hos en värdepapperscentral. (Aktiebolaget måste alltså vara ett avstämningsbolag.)
 • Aktiebolaget måste uppfylla reglerna för publikt aktiebolag. I Sverige är alla aktiebolag antingen privata eller publika, och det är bara de publika som får erbjuda sina aktier på den öppna marknaden.

Exempel på viktiga skillnader mellan publika och privata aktiebolag i Sverige

 • Publika aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 500 000 kronor. För ett privat aktiebolag räcker det med 25 000 kronor i aktiekapital.
 • Mer strikta regler gäller för hur styrelsen ska kalla till bolagsstämma för ett publikt aktiebolag. För ett privat aktiebolag är reglerna inte lika krävande, till exempel vad gäller vad kallelsen ska innehålla och hur den ska spridas.
 • Ett publikt aktiebolags företagsnamn ska följas av ”(publ)” i bolagsordningen, såvida det inte redan framgår av företagsnamnet att det rör sig om ett publikt aktiebolag.