Spara till kontantinsats – hur gör man

Det kan ta lång tid att spara till en kontantinsats för ett eget boende. Anledningen är att priserna på såväl bostadsrätter som småhus har skjutit i höjden de senaste åren. Så, hur ska man gå tillväga för att spara ihop de flera eller till och med åtskilliga hundratusen som krävs för att betala kontantinsatsen? Huvudregeln är att börja så snart som möjligt.

Hur mycket krävs i kontantinsats

Kontantinsatsen ska uppgå till minst 15% av köpeskillingen för ett småhus eller en bostadsrätt. Att just 15% ska betalas med kontanter beror på att bankerna sedan ett par år tillbaka inte har möjlighet att erbjuda lån på mer än 85% av köpeskillingen/marknadsvärdet.

Om köpeskillingen är 2 miljoner krävs en kontantinsats på 300 000 kr. Det är ett belopp som vida överstiger vad genomsnittssvensken har i sparade medel. Om bostaden kostar 3 miljoner blir kontantinsatsen 450 000 kr, och så vidare. När priserna skjuter i höjden blir också kontantinsatsen, trots att den ”bara” är 15%, mycket omfattande.

Börja spara nu

Den som idag inte har några större summor sparade kan ha en längre resa framför sig när det handlar om att spara pengar till kontantinsatsen. För 300 000 kr i kontantinsats krävs till exempel ett sparande på 8333 kr per månad i tre år eller på 5000 kr i månaden i fem år.

Att spara 5000 kr eller upp emot 10 000 kr i månaden kan upplevas som mer eller mindre omöjligt, särskilt om det känns som att det redan idag är svårt att få ekonomin att gå ihop. Det finns emellertid alltid ett litet utrymme för sparande, oavsett hur svag ekonomin verkar. Viktigast av allt är att komma igång med sparandet över huvud taget. 100 kr i månaden är bättre än inget, och om idén med sparandet blir naturlig i vardagen finns normalt alla möjligheter att öka sparandet successivt längre fram.

Automatiskt spar i säkra alternativ

Ett enkelt sätt att se till att sparandet blir av är att starta ett automatiskt sparande. De pengar du i framtiden vill använda för en kontantinsats bör ”försvinna” från kontot automatiskt så fort du får lön för att sättas in på ett sparkonto eller liknande. Det är ganska enkelt att starta ett sådant sparande och du kan vara igång på bara några minuter.

Hur ska du spara? Om du sparar under 1-3 år bör pengarna du behöver för kontantinsatsen placeras i mer säkra alternativ, såsom exempelvis på sparkonton eller i korta räntefonder. Det ger ingen större avkastning, men du löper samtidigt ingen risk att förlora pengarna som ska gå till bostaden. Sparar du på längre sikt finns skäl att kombinera med indexfonder eller blandfonder (både aktier och räntor).

Sänk kraven

Slutligen kan du med fördel fundera på hur du kan kombinera dina förväntningar på ditt boende med hur din ekonomi ser ut. Priserna kan ju skilja sig mycket mellan olika områden och orter, och även inom enskilda orter. Kanske behöver du sänka dina krav och förväntningar för att över huvud taget ha en möjlighet att spara ihop till en kontantinsats? Kanske kan du välja ett billigare område för att på så vis få mer boende för de pengar du stoppar in?