Crowdfunding av lån till företag

Crowdfunding är en källa till kapital för en privatperson eller ett företag som behöver ett kapitaltillskott. Samtidigt innebär crowdfunding en möjlighet för den som har pengar över att få avkastning. Denna avkastning är normalt mycket konkurrenskraftig i jämförelse med vad andra investeringar ger, och den är i huvudsak oberoende av vad som händer exempelvis på börsen. På så sätt kan crowdfunding, oavsett hur pengarna som ”samlas ihop” ska användas, räknas som alternativa investeringar.

Crowdfunding används idag för fastighetsförvärv och -utveckling, lån till privatpersoner, lån till företag och investeringar i företag i en start up-fas eller en expansionsfas. Just företagslån är kanske den typ av crowdfunding som växer snabbast. Genom att ta in lån från privatpersoner kan även nystartade företag och företag som kanske inte har några större möjligheter att få (full) finansiering av banken få möjlighet att ta in nytt kapital.

Vi har tidigare skrivit om crowdfunding för fastigheter. Du kan läsa mer om den typen av investeringar här.

Hur fungerar crowdfunding för företagslån?

För att crowdfunding ska fungera krävs en plattform, till exempel Kameo (se nedan), som sammanför investerare och företag i behov av kapitaltillskott. De företag som vill använda plattformen presenterar omfattande information om sin verksamhet, vad lånet ska användas till och vilka lånevillkor som ska gälla till plattformsägaren som sedan först tar ett beslut om lånet ska placeras på plattformen eller inte. Därefter preciseras lånevillkoren i detalj, till exempel vad avser den ränta som låntagaren ska betala. När det är klart blir objektet öppet för intresseanmälningar från privatpersoner.

Den som investerar i ett företagslån väljer normalt själv hur stor investeringen ska vara (ett minimibelopp finns dock alltid). När lånet är fulltecknat betalas det ut i plattformsägarens regi. Sedan ska låntagaren betala räntor och amorteringar månadsvis. Det betyder att investerarna får ta del av avkastningen varje månad. Normalt är avkastningen på mellan 5-15% före plattformsägarens avdrag för sina kostnader. Ju mer riskfyllt ett lån är, desto högre avkastning, och vice versa.

Fördelarna och nackdelarna

Det finns ett par tydliga fördelar med att investera i företagslån. De är i princip desamma som för andra typer av crowdfunding. Det finns också ett par tydliga nackdelar.

Fördelar
Du kan investera mycket blygsamma belopp och ändå få god avkastning
Crowdfunding öppnar för mer spännande investeringar – det är nog mer intressant att låna ut till/investera i ett visst konkret företag än att investera i en anonym fond
Din totala investeringsportfölj blir mer diversifierad

Nackdelar
Du tar en del risker – till exempel finns risken att företaget ställer in betalningarna
Du kan inte använda dina investerade pengar till något annat under låneperioden (den löpande avkastningen kan du dock ta ut och använda till andra ändamål)

Kameo och Fundedbyme – investera i företag

Den aktör som var först ut med crowdfunding för företagslån i Sverige var Kameo. Denna aktör erbjuder privatpersoner att investera i såväl företagslån som fastighetslån. I utbudet av objekt finns framför allt kapitalanskaffning för projektering och konstruktion av bostadshus samt kortsiktiga lån för mindre företag som står inför en expansions- eller tillväxtfas. Kameo är idag kanske den främsta aktören inom crowdfunding.

Den som önskar investera i verksamheter i ett tidigt skede har flera andra plattformar att titta på. Ett i media mycket uppmärksammat företag är Fundedbyme som låter privatpersoner investera i startfasen av innovativa företag. Vanligtvis får man som investerare ett antal aktier i företaget. På så sätt blir man alltså ägare i det företag man investerar.